Schuldenruil Argentinië lijkt succes

Laat geen tranen voor Argentinië; er kan nog hoop zijn. Het lijkt erop dat de grootscheepse schuldenruil beter verloopt dan verwacht. Als dat zo is, krijgt de tweede economie van Zuid-Amerika wat ruimte om overeind te krabbelen. Het zou de centrale banken, het Internationale Monetaire Fonds en niet te vergeten de buitenlandse beleggers behoeden voor het schrikbarende vooruitzicht dat het land niet in staat zou zijn om zijn schuld van 130 miljard dollar af te lossen.

De cruciale vraag is hoeveel beleggers aan de ruil meedoen. Argentinië moet ongeveer 20 miljard dollar aan kortlopende leningen omwisselen in langerlopende obligaties om de druk op de cashflow noemenswaardig te kunnen verminderen. Minister van Financiën Domingo Cavallo mag om twee redenen hopen dat hij dat doel zal halen. In de eerste plaats bezitten binnenlandse banken en pensioenfondsen tweederde van de 67 miljard dollar aan obligaties die voor een omwisseling in aanmerking komen. Zij hebben er belang bij dat de ruil een succes wordt. In de tweede plaats zijn de technische omstandigheden nu gunstig. Argentijnse schuldpapieren zijn sinds begin mei aan een opmars bezig, waardoor pessismistischer gestemde beleggers zich gedwongen zagen om agressieve short-posities terug te draaien. Het verder ongedaan maken van deze posities zal de opleving in gang houden en Argentinië in staat stellen om de schuld goedkoper te herfinancieren als de ruil op 1 juni zijn beslag moet hebben gekregen.

Zal de omwisseling meer dan een cosmetisch verschil maken? Geen enkele financiële techniek – of het nu gekapitaliseerde rentebetalingen, opgeschorte aflossingen of hogere couponrentes betreft – zal volstaan om de Argentijnse schuldverplichtingen op de langere termijn draaglijk te houden. Daar is economische groei voor nodig. Maar de vaste wisselkoers van Argentinië, die de concurrentiekracht van de export naar Europa een zware slag toebrengt, blijft het herstel in de weg zitten. Argentinië kan aan deze val ontsnappen als de dollarkoers instort. Iedere belegger die daarin gelooft, vindt Argentijnse euro-obligaties, die momenteel een rendement van zo'n 13 procent opleveren, wellicht ook een goede bescherming tegen een koersval van de dollar.

    • John Paul Rathbone