Proefrijden

Als een plan dreigt te werken, moet er snel een nieuw worden bedacht.

Toen minister Netelenbos het voornemen tot rekeningrijden dreigde uit te voeren, kwam er een nieuw plan: kilometerheffing. ANWB blij en ook de VVD. Dan gaat dat rekening rijden tenminste niet door. De automobilist wil graag op kilometers worden afgerekend voor het milieu en tegen de files, als het maar met een techniek gebeurt die over tien jaar nog niet werkt. En nu zegt Netelenbos dat het al over twee jaar kan. Er is zelfs geen proef nodig. De ANWB en de VVD moeten snel met een nieuwe methode komen, zodat de kilometerheffing alsnog jaren kan worden uitgesteld. Het brandstof-kwartje van Kok werkt al en moet meteen worden afgeschaft.

Een ander voorbeeld is de WAO. Over twee jaar gaan de bedrijven die zoveel werknemers op de WAO afschuiven, eindelijk dokken. Accountants presenteren de bedrijven nu al forse rekeningen voor al de WAO'ers die uit hun werknemersbestand komen. In plaats van dit systeem te perfectioneren wil de commissie-Donner in een nog uit te brengen advies deze enige sanctie op onverantwoordelijk gedrag afschaffen en met een nieuw plan komen. Werkgevers blij. Zodra ook dit plan-Donner dreigt te worden uitgevoerd kan een nieuwe commissie worden benoemd.

    • Maarten Huygen