`Partijen Almere eens over program'

Volgens fractievoorzitter W. Faber van het CDA hebben vier partijen in Almere een mondeling akkoord bereikt over een collegeprogramma. Faber zei gisteren dat het CDA ,,waarschijnlijk een wethouder levert'' voor het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Komende maandag zullen de partijen verder onderhandelen over de portefeuilleverdeling.

Op 10 mei jongstleden ontstond een bestuurscrisis in Almere, nadat drie van de zes wethouders (GroenLinks en PvdA) opstapten. Dat gebeurde in een extra raadsvergadering over het gedwongen vertrek van wethouder P. van Hoogenhuizen (VVD). PvdA en GroenLinks zegden het vertrouwen op in de VVD, omdat die geen verantwoordelijkheid wilde nemen voor het disfunctioneren van Van Hoogenhuizen, die onder meer was belast met onderwijszaken.

Later legden ook de wethouders H. Smeeman en D. Halbesma (beiden van de VVD) hun functies neer om de collegeonderhandelingen op gelijkwaardige voet in te gaan. Burgemeester H. Ouwerkerk (PvdA) sprak toen de hoop uit dat er na ,,een afkoelingsperiode'' snel een nieuw college zou kunnen aantreden.

Het vermoedelijk nieuwe college, nu met het CDA, heeft een ruime meerderheid in de gemeenteraad. Deelname van het CDA aan het college moet het vertrouwen van de burgers in het gemeentebestuur herstellen. Volgens Faber moet het nieuwe collegeprogramma nog officieel worden vastgesteld. De CDA'er verwacht daarbij geen problemen.

Faber: ,,De overige partijen zijn akkoord met onze aanvullingen op het gebied van de voortschrijdende 24-uurs economie en het behoud van groen. Maandag is het vooral nog zaak om de poppetjes in te vullen.''

Twee vorige wethouders, A. Bijl (PvdA) en H. Smeeman (VVD), zijn daar minder zeker van. Volgens hen staat of valt een eventueel nieuw college met de uitkomst van de gesprekken over de portfeuilleverdeling.