Herman de Man

Jammer, dat F.G. de Ruiter voor zijn rubriek `Hier heeft gewoond' (NRC Handelsblad, 10 mei) achterhaalde bronnen heeft geraadpleegd en onjuistheden over Herman de Man publiceert. Zo meldt hij dat De Man zijn huis in Woerden `Rijnbende' noemde. Het is mogelijk dat De Man deze benaming ooit ironisch voor zijn rommelige huishouden bedacht, maar zijn huis heette officieel `Fair View'. Substantiëler is de foutieve informatie over de deportatie van De Mans gezin in 1942. De rooms-katholiek geworden Eva de Man en vijf van haar kinderen zijn niet `verraden door een NSB-er'. Zij werden, met vele andere katholieken, gedeporteerd op 2 augustus 1942 als represaille na het voorlezen van een protestbrief tegen de jodenvervolging in de rooms-katholieke kerken.

Dit laatste element komt uitvoerig aan de orde in mijn in 1999 verschenen biografie over Herman de Man.

    • Gé Vaartjes