Fiscus betaalt voor fout

Staatssecretaris Bos (Financiën) heeft een regeling getroffen voor belastingbetalers die zijn gedupeerd door een fout die de belastingdienst heeft gemaakt bij de overgang naar het nieuwe belastingstelsel. De kostenvergoeding bedraagt maximaal 650 gulden. Zij wordt deze zomer uitbetaald. Financiën kan nog niet zeggen om hoeveel mensen het gaat.

Eind januari legde de belastingdienst voorlopige aanslagen op voor de inkomstenbelasting over het jaar 2001. Daarbij werden enkele posten dubbel geteld, wat leidde tot te hoge aanslagen. Het ging vooral om rente- en dividendinkomsten.

De fiscus startte een campagne om de betrokkenen te helpen met het bezwaarschrift dat nodig was om de fout recht te zetten. Verscheidene mensen schakelden evenwel een belastingadviseur in. De staatssecretaris wil deze belastingbetalers de gemaakte adviseurskosten vergoeden.

Geld telt: pagina 21

    • Aertjan Grotenhuis