Double Dutch

Een financiële adviseur in Tadzjikistan verleidt zijn landgenoten met een onroerend goed-plan, waarvan de rendementen kunnen oplopen tot 11,2 procent per jaar. In deze bergachtige republiek, mede grenzend aan Afghanistan, lopen mensen snel warm voor hoge rendementen. Het ingezamelde geld is bedoeld als lening aan het in Nederland gevestigde bedrijf van een ex-Tadzjiek, die hier een school gaat bouwen. Die verhuurt hij aan een commerciële schoolvereniging van een landgenoot. Uit de huur betalen de exploitanten de leningsrente. Wanneer men de school na enkele jaren verkoopt, delen de geldschieters in de winst.

Wat een merkwaardige, ingewikkelde constructie. Wat steekt hier achter? Is dit waar of niet waar? Het is niet helemaal waar, maar wanneer je Tadzjikistan vervangt door Nederland en ons land door de VS, begint het plan te lijken op de commanditaire vennootschap Ridge Park CV (RPCV).

Het Veenendaalse inzamelingskantoor van risicokapitaal De Vereenigde Compagnieën bv (DVC), te vinden op www.cvcom.nl, verkoopt de 485 participaties voor de bouw van een school in Grand Rapids (Michigan), zoals men eerder zeescheepvaart cv's verkocht. Een participatie bedraagt ten minste 10.000 dollar (25.000 gulden) of een veelvoud daarvan, waardoor de totale lening uitkomt op 4,85 miljoen dollar of 12,12 miljoen gulden. Daarnaast betaalt men 3 procent (emissie)kosten, ofwel 363.000 gulden. Waarschijnlijk de provisie voor DVC.

De aanvangsrente vanaf 15 juni bedraagt 9 procent per jaar en stijgt met 0,3 procent per jaar. Daarnaast deelt de participant in de winst bij verkoop. Die kan uiteenlopen van minimaal 293 tot maximaal 993 dollar per participatie. Zo kan het totale rendement oplopen tot 11,2 procent, in een van de jaren. De looptijd van de cv varieert tussen ruim vijf en acht jaar. Op de voornoemde internetsite staat een uitgebreid prospectus, die men kan binnenhalen in de eigen pc.

Hoe bepaal je de waarde van dit voorstel? Waar blijft je geld, welke partijen doen er mee en wie verdienen eraan? En de nergens beantwoordde hamvraag: waarom hier geld inzamelen voor een Amerikaanse school? Dat moet straks uit een officiële bijsluiter blijken.

Het kabinet besloot onlangs dat er bij (complexe) financiële producten vanaf 1 januari een bijsluiter moet, met informatie over risico en kosten. Bijsluiter, raar woord. Je wilt de ogen van de consument juist openen. Dus: Oogopener, of Blikopener. Of: Financiële Ontsluiter.

Vervelend dat aanbieders niet vrijwillig met eerlijke informatie komen. Een eerlijk ambacht heeft een gulden bodem. Maar: eerlijk duurt het langst, denken sommige verkopers, wellicht. De eerlijkheid tussen mensen zit diep verankerd, is een religieuze gulden regel. We moeten anderen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden.

Het Bahaigeloof stelt: `Hij moet voor anderen niet wensen wat hij niet voor zichzelf wenst, noch beloven wat hij niet nakomt.' En de islam: `Geen van u is een gelovige, totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.' Het christendom: `En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hen evenzo.'

Dezelfde regel in het taoïsme is mogelijk door een verkoper geschreven, of een beleggingsanalist. `Een goed mens behoort medelijden te hebben met de verderfelijke geaardheid van anderen, diens gewin als zijn eigen te beschouwen, en diens verlies op gelijk wijze.' Op naar Veenendaal dus.

Er is een brochure/bijsluiter en een prospectus, waarin deze vier risico's staan. De hoge koers van de dollar. Je betaalt nu circa 2,50 gulden en ontvangt er straks minder guldens voor terug, mogelijk. De bouw van de school kan (tijdelijk) stranden. De huurder van de school kan in gebreke blijven. De Amerikaanse school- en subsidiewetten (waar de huurder op drijft) kunnen veranderen.

Zijn er daarnaast niet genoemde risico's, er van uitgaande dat de Compagnie niet zo religieus bevlogen is dat alles blijkt uit het prospectus? Ja. Bij de prognoses neemt men de 3 procent emissiekosten niet mee. Daardoor daalt het rendement met een kwart procentpunt.

Waar blijft de winst als de school na het ontbinden van de RPCV wordt verkocht? De lening kan al op 1 november 2006 worden afgelost, waardoor je beperkt profiteert van de huurstijgingen. Verder het aantal betrokken partijen, in de VS en hier, met een Nederlandse achtergrond en onderlinge banden: rond de twaalf, inclusief de bouwer, maar zonder adviseurs. Het roept een oranjegevoel op. Die moeten toch allemaal wat verdienen.

Wie meer wil weten, kan volgende week terecht op drie avonden. Inlichtingen en opgave via (0800) 555 95 88 of info@cvcom.nl.

    • Adriaan Hiele