Bouw stuwdam in Eems mag doorgaan

Vijf Nederlandse en Duitse milieuorganisaties hebben de rechtszaak tegen de aanleg van een stuwdam in de Eems verloren.

De stormvloedkering wordt momenteel gebouwd op Duits grondgebied bij Gandersum. De waterkering, het Emssperrwerk, moet het achterland beschermen tegen hoge waterstanden, maar is tevens bedoeld om het waterpeil van de Eems te verhogen, waardoor grote cruiseschepen van scheepsbouwer Meyer in Papenburg gemakkelijker naar open water kunnen worden geloodst.

De natuurorganisaties – Natuurmonumenten, de Waddenvereniging, Bund für Umwelt und Naturschutz Niedersachsen, Wereldnatuurfonds Duitsland en LBU, Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz Niedersachsen – vrezen nadelige effecten op het milieu van het estuarium, het laatste natuurlijke in het Waddengebied. De natuurorganisaties vinden dat de Duitse deelstaatregering Nedersaksen in strijd handelt met de Europese Vogelrichtlijn. Ze zijn fel tegen de doorsnijding van waardevolle natuurterreinen langs de Eems. Gevreesd wordt voor vissterfte wanneer grote hoeveelheden zuurstofloos water op de Dollard worden geloosd en voor schade aan dijken en kwelderranden op Nederlands grondgebied.

De tegenstanders pleiten voor het verplaatsen van de werf aan zee, waardoor de bouw van een stuwdam overbodig is. De rechter in Oldenburg wees de bezwaren echter af. De organisaties gaan in hoger beroep. De stuwdam moet midden volgend jaar klaar zijn.