Altijd vakantie

Gisteren was er alleen vakantiestress. De scholen waren dicht, gemeentehuizen waren gesloten, rechtbanken niet in zitting, sommige parketten kregen vrijaf. De enkelen die nog werkten hadden dus niet zoveel meer te doen, tenzij ze de horeca en pretparken aan de gang hielden. De vakantiefile naar kust, camping of bungalowpark vertrok op woensdagavond en ging door tot donderdag. Zondag komt iedereen weer terug.

Hemelvaartsdag dat altijd op een donderdag valt, is uitgebreid tot het lange Hemelvaartsweekeinde. De paar werkdagen tussen de zon- en feestdagen worden steeds vaker dichtgesmeerd. De overheid geeft het voorbeeld en veel bedrijven volgen. Het loont niet meer om het kantoor open te houden als alle andere kantoren gesloten zijn.

Arbeidstijdverkorting, een overblijfsel van de jaren van massawerkloosheid, is nog steeds populair. Als de CAO werknemers in staat stelt om te kiezen, hebben ze vaak liever extra vrije tijd dan extra geld. Dan komt meer wachttijd vrij. Dankzij de kortere werkweek voor leerkrachten zijn er meer vrije schooldagen. Ouders kunnen dan met de kinderen vakantie vieren. Een spiraal van inactiviteit ontstaat. Omdat werknemers zich op die manier schaars maken, raakt de arbeidsmarkt overspannen en gaat het loon alsnog omhoog.

Znotities@nrc.nl

    • Maarten Huygen