Vrijheid van meningsuiting

Een paar conservatieve islamitische geestelijken houden er wat bekrompen opvattingen op na en heel Nederland staat op zijn kop. ,,Wat vooral opvalt, is de gretigheid in de collectieve woede die over de rug van de imam over de gehele islamitische bevolking in Nederland wordt uitgestort.'' schrijft René Zwaap in De Groene Amsterdammer van deze week. Vervolgens legt hij uit dat het in werkelijkheid nogal meevalt met de homofobie in de islam. Sommige lievelingen van de media, zoals de Dalai Lama, gaan in hun discriminerende opvattingen over homo's namelijk heel wat verder. En daarover hoor je niemand. Volgens De Groene kun je de intolerante opmerkingen van de `radicale randfiguur' El-Moumni dan ook beter als overtrokken beschouwen. ,,Wie geen ruimte wenst te geven aan de dubbele identiteit van de allochtoon zal in de praktijk al snel even onverdraagzaam opereren als de imam uit de Maasstad'', concludeert Zwaap.

Ook Vrij Nederland schenkt ruim aandacht aan de imams. Zo heeft het een mooi portret van El-Moumni, die wegens zijn extreme opvattingen Marokko is uitgezet. In Rotterdam bleek hij al gauw met dubbele tong te spreken: in zijn gebundelde preken liet hij zijn afkeer blijken van het Westen en Nederland (`land van vrijheid en zedeloosheid'), terwijl hij in een ander boekje Nederland de hemel in prees. VN schetst de imam als een Staphorster zedenprediker, die je het liefst zou willen vastbinden voor de televisie: kijken naar GTST is tenslotte een beter medicijn voor integratie dan een inburgeringcursus.

De islamitische Tweede-Kamerleden Mohammed Rabbae (GroenLinks) en Oussama Cherribi (VVD) nuanceren de imamkwestie en zien de commotie als een storm in een glas water. Rabbae vindt dat het kabinet de leiders van de islam betuttelend en opvoedend behandeld. ,,Fundamentalistische ideeën horen nu eenmaal bij deze tijd. De trend van individualisering en de toename van persoonlijke vrijheden, dat roept nu eenmaal een tegenreactie op'', zegt hij. De fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, Leen van Dijke, meent dat de discussie over de uitlatingen van de imam de kern van de vrijheid van meningsuiting raakt: ,,In een volwaardige democratische samenleving accepteert men forse meningsverschillen. Politieke partijen danken er hun bestaan aan.''

Verder heeft VN een gesprek met de gangmakers van Paars over een `liefde die over is'. Ed Nijpels: ,,Er zijn – ook als je het nu na zeven jaar bekijkt – weinig dingen geregeld die niet met het CDA hadden gekund. Die oogst is niet indrukwekkend. De liberalisering van de abortus en de euthanasie waren eigenlijk al met het CDA geregeld.''

HP/De Tijd denkt dat door de imamrel de `onschendbaarheid van de moslims' opgeheven is: ,,de homo's hebben de strijd met de moslims om de gunsten met de overheid voorlopig gewonnen.'' Als reden voor die omslag voert het weekblad aan dat weldenkend Nederland de afgelopen jaren teleurgesteld is geraakt in de moslims. ,,De schroom om moslims te bekritiseren is afgenomen, en de homo's plukken daar nu de vruchten van.'' Een merkwaardige conclusie.

Elsevier laat de imamkwestie onbesproken en richt zich op dringender zaken, zoals de terugkeer van de kernenergie of de alsmaar stijgende zeespiegel, die een serieuze bedreiging begint te vormen voor de kustprovincies. Sommige bestuurders weigeren robuustere duinen aan te leggen, omdat zoiets ten koste gaat van grond voor wonen en werken. Verder heeft het weekblad een mooie reportage over de metamorfose van de Bijlmer, die dankzij het slopen van hoogbouw en de aanwezigheid van meer politie zijn imago van probleemwijk begint kwijt te raken. Het multiculturele drama is gelukkig niet altijd zwart gekleurd.

    • Michel Krielaars