Verblijfsrecht binnen EU

De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan om het verblijf van EU-burgers en hun gezinsleden in een andere dan de eigen EU-lidstaat te vergemakkelijken. Zo moet het maximum-verblijf zonder enige beperking worden uitgebreid van drie tot zes maanden. Ook moet na een verblijf van vier jaar in een andere EU-lidstaat automatisch een permanente verblijfsvergunning volgen. De EU-burger uit de andere lidstaat krijgt dan dezelfde rechten, uitgezonderd het passief kiesrecht. Voor de afstemming van sociale zekerheid zijn echter nog wel verdere afspraken in de EU nodig. Burgers uit andere EU-lidstaten kunnen zich in de eerste vier jaar ook meteen laten inschrijven in het bevolkingsregister.