Uitstoot CO2

Het kabinet wil maatregelen nemen om de uitstoot van CO2 bij woningen en gebouwen sneller terug te dringen, schrijft minister Pronk (VROM) aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil de CO2-emissie in de gebouwde omgeving in 2010 met drie megaton per jaar terugbrengen door energiebesparing .