Senaat steunt belastingplan

De Amerikaanse Senaat heeft met 62 tegen 38 stemmen een plan aanvaard om de belastingen te verlagen met 1300 miljard dollar over elf jaar. Nu wordt onderhandeld over een compromis met het Huis van Afgevaardigden, dat eerder een verlaging van 1600 miljard goedkeurde.

Belastingverlaging is het belangrijkste doel dat president Bush zich voor het eerste deel van zijn ambtsperiode heeft gesteld. Hij mikte op 1600 miljard maar heeft zich bereid getoond tot een compromis. De snelle aanvaarding van een pakket, waarvan de omvang vorig jaar nog onhaalbaar groot werd geacht, wordt door vriend en vijand gezien als een persoonlijk succes.

Het toptarief van de inkomstenbelasting wordt tegen 2007 verlaagd tot 36 procent (was 39,6). President Bush en het Huis gaan uit van een toptarief van 33 procent. Onderin het systeem komt met terugwerkende kracht tot begin dit jaar een tien procentstarief. Het huidige begintarief is 15 procent. De aangenomen wet schaft het successierecht op den duur af.

Alle Amerikanen die belasting betalen, kunnen dit jaar al rekenen op een verlaging van 3 à 600 dollar. Mensen met kinderen krijgen iets meer. Citizens for Tax Justice, een progressief belastinginstituut, heeft berekend dat de rijkste één procent van de belastingbetalers een derde van het verlagingsvolume krijgen. De volgende 19 procent krijgen ook een derde. De overige 80 procent krijgen het laatste derde van de verlagingen.

Ondanks de beperkingen die zij in de Senaatstekst hebben helpen aanbrengen, blijven de meeste Democraten in de Senaat onder meer om deze reden zeer kritisch staan tegenover het plan. Zij menen ook dat essentiële elementen van de sociale zekerheid in gevaar worden gebracht.

De critici menen ook dat de belastingverlaging op de nu afgesproken schaal de Verenigde Staten de mogelijkheid ontneemt zijn staatsschuld voldoende (snel) te reduceren.

Wanneer de verwachte begrotingsoverschotten (5700 miljard dollar over tien jaar) uitblijven, is het geld al teruggegeven aan de belastingbetaler. Het ouderdomspensioen en de sociale programma's zijn dan de eerste om te worden gesnoeid. Dan nog duiken de VS weer een periode van tekorten in, vrezen de Democraten. De meeste Democraten hebben vergeefs getracht daar iets aan te doen. Al hun 54 amendementen werden verworpen.

De 62 senatoren die het ontwerp goedkeurden verdienden volgens president Bush ,,dank en lof van ons land''. Hij drong aan op een snel akkoord tussen beide huizen van het Congres ,,want onze economie verdraagt geen verder uitstel''.

Een aantal gematigde senatoren van beide partijen dringt er in een open brief bij het Huis van Afgevaardigden op aan niet te morrelen aan de `sociale' bepalingen in de Senaatstekst: extra belastingaftrek voor ieder kind, belastinghulp bij studie aan een `college' en extra geld voor speciaal onderwijs.

Het Huis wordt gedomineerd door conservatieve Republikeinen die niet geneigd zijn zonder slag of stoot dergelijke plannen te steunen ten koste van grotere belastingverlagingen.

    • Marc Chavannes