Rome neemt maatregelen tegen EdF

Het Italiaanse kabinet heeft gisteravond een decreet uitgevaardigd om te voorkomen dat het Franse staatsbedrijf Electricité de France (EdF) een dominerende rol krijgt op de geliberaliseerde Italiaanse energiemarkt.

EdF heeft woensdag bevestigd dat het een belang van 20 procent heeft gekocht in de Montedison-groep. Het decreet beperkt, via een algemene regeling voor staatsbedrijven die genieten van een monopoliepositie en niet genoteerd staan op de beurs, het stemrecht van EdF tot twee procent. Deze beperking geldt alleen voor plannen tot uitbreiding in de energiesector, niet voor het algemene beleid van Montedison.

Het kabinet heeft tot deze ingreep besloten na overleg met de rechtse coalitie van mediamagnaat Silvio Berlusconi, die volgende maand de macht zal overnemen. Unaniem zijn de Italiaanse partijen van mening dat EdF moet worden afgestopt.

De poging om Montedison onder controle te krijgen wordt gezien als strijdig met het streven naar meer en opener concurrentie binnen de Europese Unie. EdF heeft in eigen land een monopoliepositie, en gebruikt de winsten die daarmee worden gemaakt voor uitbreiding in landen waar de energiesector wordt geliberaliseerd, zoals Italië. Overigens heeft de Europese Commissie niet aangekondigd een eigen onderzoek te zullen beginnen naar de handelwijze van EdF, zoals deze krant woensdag abusievelijk meldde.

,,Het is ontoelaatbaar om een speler toe te staan met valse kaarten deel te nemen aan het spel'', zei minister van Schatkist Vincenzo Visco. ,,Onze interventie is erop gericht te voorkomen dat er nieuwe productiecapaciteit voor elektriciteit wordt geschapen, en betreft dus de bouw van nieuwe centrales of de aankoop van centrales die [het Italiaanse elektriciteitsbedrijf] Enel zal moeten verkopen.''

Verwacht wordt dat EdF in beroep zal gaan bij de Europese Commissie. Maar Visco zei dat de Italiaanse regeling lijkt op een vergelijkbaar besluit in Spanje, en ,,dat is op geen enkel probleem gestuit op Europees niveau''.

EdF is vooral geïnteresseerd in de dochteronderneming voor energie van Montedison, Edison-Sondel. Dat is de belangrijkste particuliere energieleverancier in Italië, met ongeveer tien procent van de markt. Deze dochteronderneming wil meebieden bij de veiling van drie centrales die Enel moet verkopen volgens de liberaliseringsregels. De eerste veiling zal waarschijnlijk deze zomer worden gehouden.

Montedison is kwetsbaar geworden wegens meningsverschillen tussen de Italiaanse aandeelhouders. Aan de ene kant staan de handelsbank Mediobanca en bondgenoten, aan de andere kant grote nationale banken als Banca di Roma, San Paolo-Imi en Banca Intesa.

    • Marc Leijendekker