Pas verschenen: Non fictie

Walter Liedtke: A View of Delft. Vermeer and his contemporaries.

Waanders, 320 blz. ƒ130,90 (geb.)

Prachtig uitgegeven studie naar Vermeer en zijn tijdgenoten, van Walter Liedtke, conservator Europese schilderijen van het Metropolitan Museum of Art in New York. Volgens Liedtke was er wel degelijk sprake van een Delftse School (1650-1675), waarvan Vermeer een duidelijk voorbeeld is. Veel aandacht voor het werk van Carel Fabritius, Emanuel de Witte, Gerard Houckgeest en Pieter de Hooch.