Pas verschenen: Non fictie

Het schandelijke leven van Heliogabalus, de decadentste keizer van Rome. Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink. Athenaeum –

Polak & Van Gennep, 63 blz. ƒ15,–

Veertien jaren jong was de Syrische priester van de zonnegod Elagabal toen hij in 218 tot keizer werd uitgeroepen. De vier jaar dat hij het rijk regeerde – tot hij door soldaten werd vermoord – kunnen het best worden omschreven als één lange orgie, afgaande op de overgeleverde sterke verhalen. Dit is de eerste Nederlandse vertaling.