Nederlandse bibliotheken volgen Belgen niet

De Vlaamse cultuurminister Bert Anciaux wil dat de openbare bibliotheken in Vlaanderen alle zogenaamde 'negationistische' boeken – werken die de holocaust bagatelliseren of zelfs ontkennen – uit hun collectie verwijderen. De vereniging van openbare bibliotheken (NBLC) in Nederland heeft weinig waardering voor het voornemen van minister Anciaux. Mieke van de Besselaar, werkzaam bij de NBLC: ,,Wanneer mensen boeken gaan verbieden, dan is dat een kwalijke ontwikkeling.''

Kiezen welke boeken wel en niet in huis worden gehaald is de verantwoordelijkheid van de bibliotheken zelf, vindt de NBLC. ,,Mocht de Nederlandse overheid zich daarmee gaan bemoeien, dan zullen we daartegen protesteren. Wij zijn allergisch voor elke vorm van censuur,'' aldus Van de Besselaar. De NBLC ziet de bibliotheek als een instituut voor democratisering van de samenleving. ,,Daarom moet informatie zo breed mogelijk worden aangeboden.''

Dankzij dat streven kreeg de Openbare Bibliotheek Amsterdam begin jaren tachtig nog ruzie met de gemeente Amsterdam, omdat de gemeente niet wilde dat het boek Mein Kampf van Adolf Hitler beschikbaar was in de bibliotheek. Het boek ligt er nog steeds, ter inzage. ,,Maar zolang ik me kan herinneren is het niet ingekeken,'' meldt een medewerker van de bibliotheek desgevraagd. Dat is niet verwonderlijk, gezien het feit dat Mein Kampf, net als de meeste negationistische boeken, integraal terug te vinden is op internet.

België heeft, in tegenstelling tot Nederland, speciale wetgeving waardoor het ontkennen van de holocaust kan worden bestraft. Nederland kan gebruik maken van de wet die het aanzetten tot discriminatie en belediging van groepen wegens ras, godsdienst of levensovertuiging strafbaar stelt.

In België komt het boek van Faurisson op een zwarte lijst te staan, maar in Nederland is dit boek, met veel soortgelijke werken, gewoon in openbare bibliotheken in te zien, of zelfs te lenen. Openbare bibliotheken met een wetenschappelijke steunfunctie, bedoeld om de universiteitsbibliotheken te ontlasten, hebben vaak een uitgebreide collectie negationistische werken.

    • Ward Wijndelts