Minder belasting voor eco-centrales

Minister Jorritsma van Economische Zaken komt de energiezuinige centrales financieel tegemoet met maatregelen die in totaal ongeveer driehonderd miljoen gulden kosten. De WKK-centrales (warmtekrachtkoppeling), die bijna eenderde van de Nederlandse stroom produceren, worden grotendeels op gas gestookt. Met de huidige gasprijzen is concurrentie met geïmporteerde elektriciteit moeilijk. De Europese Commissie moet nog goedkeuring verlenen.