Later verteld

Als het topmanagement van Philips wel ergens een bloedhekel aan heeft is het aan verrassingen. Onverwachte bleeders zijn uit den boze. Financieel bestuurder Jan Hommen verkondigt sinds april 1997, het moment waarop hij chief financial officer werd, het credo: wat er ook gebeurt, geen verrassingen. Jammer voor de journalistiek, een Philipstraditie werd om zeep geholpen.

De Nederlander had die kennis opgedaan in Amerika, waar hij jaren lang de financiële man was bij een groot aluminiumconcern. Daar was het hem ingehamerd: je moet voorspelbaar zijn en je moet helder communiceren naar de financiële buitenwacht.

Een sterk staaltje daarvan toonde Hommen begin deze week. Op een technologiecongres maakte hij duidelijk dat de eerder aangekondigde voorziening, om daarmee zes- tot zevenduizend banen te schrappen, exclusief het kwakkelende bedrijfsonderdeel mobiele telefonie is. Oh, dat was nieuw.

Maar de toehoorder van Hommens speech moest vervolgens maar zelf beredeneren dat er dan nog veel meer mensen de poort uit moeten. De eventuele ontslagen bij de telefonie, waar 6.000 mensen werken, moet er notabene nog bij worden opgeteld. En dat was ook nieuw.

Hoezo helder communiceren? En hoezo niet verrassen? Zou Hommen destijds in Amerika teveel naar Alan Greenspan hebben gekeken, de hoogste man van de Amerikaanse centrale bank die de rentetarieven dicteert en waarvan de woorden iedere keer op een goudschaaltje worden gelegd? Hoe dan ook, als Hommen iets zegt zijn voortaan scherpe oren vereist. Of zou hij op het congres eerst koptelefoons van Philips hebben uitgedeeld?

    • Mark Houben