`Iedereen er op vooruit bij belastingwet'

Het kabinet houdt staande dat iedereen er bij de invoering van het nieuwe belastingstelsel op vooruit gegaan is. Berekeningen van de fiscalist S. van Eijck die op het tegendeel wezen, zijn `ondeugdelijk' en `zitten vol fouten'.

Dat hebben minister Vermeend (Sociale Zaken) en staatssecretaris Bos (Financiën) geantwoord op vragen van Tweede-Kamerlid De Wit (Socialistische Partij). De Wit stelde zijn vragen naar aanleiding van een publicatie van de promovendus Van Eijck in het economenblad ESB, begin deze maand.

Volgens Van Eijck zou ,,tenminste dertig procent van de bevolking er meer dan vier procent op achteruit gaan'' als gevolg van de belastingherziening. Alleenstaande ouderen zouden volgens Van Eijck soms met een inkomensdaling van zes procent worden geconfronteerd. De overheid heeft altijd gezegd dat iedereen er op vooruit zou gaan.

Een analyse van de berekeningen van Van Eijck leert volgens Vermeend en Bos dat de promovendus `enkele steken heeft laten vallen'. Zo zou Van Eijck zijn vergeten de verhoging van de AOW door te berekenen. Van Eijck is uitgegaan van een ongewijzigd bruto-inkomen in 2000 en 2001, terwijl als gevolg van de herziening de bruto AOW juist is toegenomen. Ook zou Van Eijck ten onrechte de inkomens van partners bij elkaar optellen om er vervolgens de inkomstenbelasting over te berekenen, terwijl dat volgens Vermeend en Bos over de individuele inkomens berekend moet worden.

Door geen rekening te houden met de zogenoemde heffingskorting van 3.500 gulden voor de niet-verdienende partner en de aanvullende ouderenkorting voor alleenstaande ouderen buiten beschouwing te laten, zouden er nog meer fouten optreden in de berekeningen van de fiscalist. Tenslotte heeft Van Eijck slechts gekeken naar de wijzigingen in de fiscale sfeer, terwijl de verlaging van de premie voor de werkloosheidswet met 0,9 procentpunt ook een positief koopkrachteffect heeft gehad, aldus het kabinet.

Vermeend en Bos vinden het, gezien het grote aantal fouten dat zij constateren in de berekeningen, niet nodig aanvullende maatregelen te nemen. Zij houden vast aan de `inkomensplaatjes' zoals die tot nu toe door Financiën en het Centraal Planbureau zijn gepresenteerd.

Van Eijck was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar. Eind juni presenteert de fiscalist nieuwe, uitgebreidere berekeningen over het belastingplan.