Het telegram verdwijnt

,,Het telegram is achterhaald''. B. Kropff, logistiek medewerker van TNT Postgroep (TPG) geeft nu nog dagelijks telegrammen door, maar waarschijnlijk niet voor lang. TPG, die verantwoordelijk is voor de dienst, heeft plannen deze nog dit jaar te vervangen door een elektronisch systeem. Via een nieuwe `mailservice' kunnen berichten via internet worden verstuurd.

,,Omdat e-mail qua rechtsgeldigheid niet vergelijkbaar is met een telegram, wordt er aan een systeem gewerkt waarbij alleen de geadresseerde het bericht kan lezen.'' Dit zogeheten secure e-doc-systeem zal wel rechtsgeldig zijn en naar alle verwachting nog dit jaar worden ingevoerd.

Volgens Kropff zijn telegrammen tegenwoordig uitsluitend nog bedoeld voor bruiloften en begrafenissen en worden praktische boodschappen nauwelijks nog verstuurd. ,,Vroeger stuurden we bijvoorbeeld veel berichten naar schepen, via Radio Scheveningen. Nu beperkt het zich tot rouw en geluk.'' Nederland is het tweede land in Europa waarin het telegram gaat verdwijnen. Eerder schafte Duitsland de dienst af.