Elsbeth Etty

Niemand die zo precies het naadje van de politiek-morele kous kent als Elsbeth Etty. In haar bijdrage aan de serie `Het holst van Nederland' (CS 18/5) ontmaskert zij Paul Scheffer als `cultuurnationalist'. Nationalisme, schrijft Etty, komt uit dezelfde koker als fascisme. Bij implicatie is Scheffer dus een foute man. Nee, dan Etty zelf. Naar haar eigen zeggen was ze als communiste al een overtuigd internationaliste, en dat is ze nog steeds. Als internationalistische beweging was het communisme verantwoordelijk voor zo'n vijftig miljoen dodelijke slachtoffers (Stephane Courtois, Le livre noir du communisme, 1997). Een gewilde methode om politieke tegenstanders onschadelijk te maken was `guilt by association'. Mooi dat Elsbeth Etty zichzelf zo trouw is gebleven.

    • Ronald Havenaar