`Derde Weg of Derde Wereld'

De Britse Conservatieve Partij, die premier Blair vier jaar wanbeheer verwijt, heeft in de aanloop naar de verkiezingen van 7 juni een opsteker gekregen, nota bene van zijn ándere vijand, het Europese continent. Volgens het Duitse weekblad Stern heeft de Labour-regering het Verenigd Koninkrijk ,,meer Derde Wereld dan Derde Weg'' gegeven. Die slogan zal gretig aftrek vinden bij de Tories, die sterk achter liggen in de peilingen.

Onder de kop `The English Patient' schetst het blad in twaalf pagina's een apocalyptisch portret van de Britse eilanden met slechte scholen, vieze ziekenhuizen, treinen die niet rijden en brandende schapen, waar één op de drie volwassenen semi-analfabeet is en per week één wanhopige boer zelfmoord pleegt. ,,Tony Blair was als politicus het lichtend voorbeeld voor Europa'', aldus Stern. ,,Dat is voorbij. Het buitenland is er ziek van en niet alleen de dieren.''

Het stuk is een slag voor Blairs pogingen het Britse imago op te kalefateren na BSE en mond- en klauwzeer, die al hebben geleid tot zo'n 40 miljard pond verlies in de landbouw en het toerisme. Kern van Blairs verkiezingsmanifest is juist het wegwerken van de misstanden die Stern aanwijst en die volgens Labour het gevolg zijn van achttien jaar wanbeheer onder de Tories.

Het Stern-stuk geeft het Britse Europa-debat extra vaart. Vanmiddag zal Blair in de Schotse hoofdstad Edinburgh zeggen dat meer betrokkenheid bij Europa ,,een patriottische daad'' is en dat Labour een eventueel referendum over toetreding tot de euro kan winnen. De Tory-politiek is er volgens Blair op gericht de EU te verlaten, wat zou leiden tot ,,nationale vernedering'' en ,,isolationisme''.

Het Stern-stuk domineerde gisteren de radio. Bellende luisteraars en praatpanels gaven het blad groot gelijk, ontkenden fel dat het om ,,een karikatuur'' ging, of betoogden dat je elk land door selectieve voorbeelden negatief kunt portretteren. De Financial Times drukt vandaag een karikatuur af van Blair die zich vasthoudt aan de afbrokkelende white cliffs of Dover.