`Chaos heerst bij instelling Cadans'

Bij Cadans, de uitvoerder van WW- en WAO-uitkeringen, werkt personeel langs elkaar heen, ontbreekt discipline en controle, zijn dossiers van klanten zoek, niet juist of onvolledig en bestaan er grote verschillen in werkwijze en beoordelingscriteria binnen en tussen afdelingen. Dit blijkt uit een vertrouwelijke interne notitie van onderzoeksbureau Cap Gemini en Ernst & Young. Bij Cadans werken 4.000 mensen en zijn 1,5 miljoen werknemers uit de detailhandel, grootwinkelbedrijf, supermarkten en gezondheidszorg verzekerd. Cadans heeft zelf opdracht gegeven voor het onderzoek. Een Cadanswoordvoerder zei de situatie zeer te betreuren.