Beleggers moeten marktonderzoek zelf betalen

Ruilhandel verstoort de signaalwerking van prijzen en werkt ondoelmatigheid in de hand. Daarom is het abnormaal dat in de bedrijfstak van het vermogensbeheer nog steeds ruilhandel voorkomt, in de vorm van zogenaamde 'zachte commissies', waarbij beursmakelaars het onderzoek van vermogensbeheerders subsidiëren en in ruil daarvoor opdrachten ontvangen. Toen het rapport van de commissie-Myners, die een onderzoek had ingesteld naar institutionele beleggingen in Groot-Brittannië, had opgeroepen om een einde te maken aan deze zachte commissies, stak in de bedrijfstak een storm van protest op. Nu AXA Investment Managers de gelederen heeft verbroken en de aanbevelingen van Myners heeft aanvaard, zijn andere vermogensbeheerders gedwongen om dat voorbeeld te volgen.

Vermogensbeheerders hebben vele bezwaren tegen Myners' oproep tot transparantie: ze beweren dat het bestaande systeem het onderzoek naar kleinere bedrijven subsidiëert. Als ze de kosten van dat onderzoek en van de transacties zelf moeten dragen, zouden vermogensbeheerders niet langer in het belang van hun klanten handelen. Beursmakelaars kunnen op het verlies van inkomsten uit commissies reageren door het verschil tussen bied- en laatkoersen te verbreden, wat de pensioenfondsen onder hun klanten uiteindelijk meer geld kost.

Deze reacties zijn slechts uitvluchten van gevestigde belangen die de status quo in stand willen houden. Als het onderzoek naar kleinere bedrijven de moeite waard is – en wetenschappelijk onderzoek lijkt dat te bevestigen – dan moeten vermogensbeheerders daarvoor betalen of het zelf uitvoeren. Als vermogensbeheerders uit angst voor hogere kosten minder snel tot handelen overgaan, gaan hun prestaties achteruit en zullen ze marktaandeel verliezen. Als beursmakelaars op de hervormingen van Myners reageren door het verschil tussen bied- en laatkoersen op te voeren, zal dergelijk kartelgedrag de aandacht van de toezichthouders trekken.

Als vermogensbeheerders eenmaal alle kosten van hun bedrijf zelf dragen, worden ze gevoeliger voor de kwaliteit van het marktonderzoek en voor de kosten van veranderingen in hun portefeuilles. Daardoor zou hun efficiëntie moeten toenemen en mogelijkerwijs ook het rendement op geïnvesteerd vermogen. Het zal vermogensbeheerders ook baten als ze meer onderzoek in eigen beheer laten verrichten, waardoor grotere bedrijven zoals AXA van schaalvergroting kunnen profiteren. Middelgrote vermogensbeheerders zullen onder druk komen te staan. Maar de bekwaamste kleinere bedrijven zullen zich snel omvormen tot hedge funds, waarvan de op prestatie gebaseerde inkomsten niet door deze hervormingen geraakt worden.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Edward Chancellor