Belegger is bouwer HBG `te rationeel'

Baggeraar Boskalis, de kwelgeest van HBG, brengt het vernieuwde bestuur van het bouwconcern in een netelige positie. Tijd rekken is het antwoord.

O, ja. Dat was president-commissaris Jhr. A.A. Loudon van HBG nog vergeten. Zijn collega C. Herkströter laat zich excuseren. ,,Zoals iedereen weet'' is de voormalige bestuursvoorzitter van Koninklijke/Shell Groep een druk bezet man. Hij moet vanmiddag college geven aan de Universiteit van Amsterdam.

In Rijswijk was eergisteren de rest van de toezichthouders wel aanwezig bij de jaarvergadering van Hollandsche Beton Groep, de grootste bouwer van Nederland die opnieuw door een bod van concurrent Boskalis met de zingeving van zijn bestaan wordt geconfronteerd.

In een marathonvergadering van vijf uur moesten de aanwezigen ruim drie uur hun geduld bewaren voordat het actuele onderwerp op tafel kwam: wat doet HBG met Boskalis' bod van 1,25 miljard gulden op zijn baggerdochter HAM?

Om te beginnen de vraag zelf ter discussie te stellen. HBG betwist de biedprijs. Kijkend naar de voorwaarden komt het bestuur in Rijswijk tot de conclusie dat de bieding eigenlijk 300 miljoen gulden lager ligt. Vlak voor de vergadering is hier een persbericht over uitgegeven. Nog tijdens de bijeenkomst reageert Boskalis eveneens via de media: HBG's uitleg wordt op zijn beurt verworpen. ,,Misschien is het niet zo bedoeld, maar zo staat het er wel'', redeneert HBG's financiële man K. Troost in de vergadering. Bestuursvoorzitter C.J. Reigersman heeft geen zin om er nog meer woorden aan vuil te maken. ,,Wij hebben twee goede adviseurs. Zij leggen het bod zo uit. Ik neem aan dat we bij Boskalis met grote mensen te maken hebben.''

Het jongste bod van Boskalis tart de bestuurders van HBG. De baggeraar vormt al jarenlang de kurk waarop HBG drijft. Verkoop van HAM brengt de aangescherpte doelstellingen van het vernieuwde bestuur in gevaar. Het streven om de winst in 2003 naar 4 procent van de omzet te tillen wordt dan zeker niet gehaald. ,,Daar kun je vergif op innemen'', aldus commissaris Loudon. Het is nauwelijks een optie voor een bedrijf dat juist veel van zijn geloofwaardigheid heeft verloren door de litanie van onheilsboodschappen in het verleden. W. Burgers, directeur van Kempens Orange Fund, ziet de bui al hangen. ,,Het klinkt misschien zuur, maar wij moeten constateren dat HBG door zijn jarenlang achterblijvende prestaties het initiatief heeft verloren''.

Het bod eenvoudig verwerpen, durft het bestuur dan ook niet aan. HBG heeft ,,tijd nodig'' om zich over het voorstel te buigen. Bestuursvoorzitter Reigersman heeft er zichtbaar moeite mee zich een neutrale houding aan te meten. ,,Onze baggeraars draaien beter dan die van Boskalis. Wij worden gevraagd om die activiteiten te laten leiden door een partij die slechter presteert. Bedrijfstrots speelt ook een rol''.

Dat is tegen het zere been van Burgers. Het gaat volgens hem in dit geval niet om een beauty contest, maar om een krachtenbundeling die waarde toevoegt. ,,U bent te rationeel'', luidt het antwoord van de president-commissaris.

En kritiek van P.P.F. de Vries van de Vereniging van Effectenbezitters op het gebrek aan beleggersinvloed wordt voor kennisgeving aangenomen. Hierover hoeft De Vries zich geen illusies te maken. Aanvankelijk beaamt Loudon dat aandeelhouders beslissen over een eventueel bod. In de loop van de vergadering gaat dat standpunt hellen. Loudon: ,,Als het profiel van de onderneming verandert, zullen we het aan de aandeelhouders voorleggen.''

,,En als Boskalis' bod wordt afgewezen, verandert het profiel niet?''

,,Dat is correct.''

    • Jeroen Wester