Arbeidsconflict bij ECN

De vakbond van operators van de `hoge fluxreactor' in Petten, die wordt gebruikt voor onderzoek en die nucleaire medicijnen produceert, heeft het vertrouwen opgezegd in ECN-directeur Frans Saris. De 37 operators stellen Saris verantwoordelijk voor het uitblijven van een op hun volcontinudienst toegespitste regeling voor pensioenpremie en dienstrooster. Saris wijst erop dat ECN arbeidsovereenkomsten heeft gesloten met FNV en AbvaKabo en dat alleen de operators daar niet mee instemmen.

Bij ECN werken duizend mensen. Ook vrezen de operators dat door ,,mismanagement'' miljoenenverliezen worden geleden, als gevolg waarvan het voortbestaan van de reactor op het spel zou staan. Volgens Saris is van een miljoenenverlies geen sprake. ,,De afdeling die met verlies draait is juist de hogefluxreactor. Er is veel meer meer vraag naar duurzame energie dan naar nucleaire energie''.