Wethouders uit raad

Een nieuw politiek en bestuurlijk bestel voor gemeenten moet op 7 maart volgend jaar, de dag na de raadsverkiezingen, ingaan. Minister De Vries (Binnenlandse Zaken) heeft dit streven gisteren ,,haalbaar'' genoemd, bij de indiening van het Wetsvoorstel Dualisering Gemeentebestuur. De plannen vloeien voort uit adviezen van de Staatscommissie-Elzinga, die vorig jaar zijn gepresenteerd.

In het nieuwe bestel zijn wethouders niet langer lid van de gemeenteraad. Dit moet de positie van zowel de colleges van B en W als van gemeenteraden autonomer maken, waardoor besluitvorming binnen gemeenten `dualistischer' en daarmee duidelijker voor de burgers moet worden. Wethouders dan ook van buiten de gemeenteraden worden gerecruteerd. De noodzaak vervalt om eerst als raadslid te zijn gekozen. Wethouders zullen ook niet langer voorzitter mogen zijn van raadscommissies, zoals nu het geval is. De Vries houdt vast aan de verplichting voor alle gemeenten om een lokale rekenkamer in te stellen. De fracties van PvdA en VVD noemden dit voornemen vorig jaar `te rigide'.