Verpleegkundigen uit Polen

Uitzendconcern Randstad gaat de komende weken twee groepen van 25 Poolse verpleegkundigen opleiden om in Nederland te gaan werken. Als het project succesvol is, zullen dit en volgend jaar nog ongeveer 150 Poolse verpleegkundigen opgeleid worden.

Het akkoord tussen Randstad en de Poolse verpleegkundigen werd gisteren in Warschau ondertekend. Het uitzendconcern is dezer dagen in Polen met een handelsdelegatie, waaraan zo'n dertig bedrijven deelnemen onder leiding van staatssecretaris Ybema (Economische Zaken). De Poolse verpleegkundigen krijgen de komende tien weken een spoedcursus Nederlands. Ook krijgen zij medische bijscholing. Na de opleiding gaan zij 2,5 jaar aan het werk in Nederlandse ziekenhuizen.

Volgende maand komt een `commissie van wijzen' bijeen (met medici en ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid) om over de opleidingseisen voor buitenlandse verpleegkundigen te praten.

Het plan verpleegkundigen uit het buitenland te halen om de druk op de arbeidsmarkt in Nederland te verminderen, stuitte eerder op bezwaren in de Tweede Kamer. Vooral het `weghalen' van verpleegsters uit ontwikkelingslanden werd als ,,onfatsoenlijk'' beschouwd. Het ging om verpleegsters uit Zuid-Afrika, Indonesië en de Filippijnen. Bij de werving van verpleegkundigen uit die landen zijn onlangs problemen ontstaan. Tien Zuid-Afrikaanse verpleegkundigen bleken niet vakbekwaam genoeg. Ook waren er problemen met negen Indonesische verpleegkundigen. Het inzetten van verpleegsters uit Europese landen stuitte niet op bezwaren van de Kamer.

Polen wordt naar verwachting over enkele jaren lid van de Europese Unie (EU). De inwoners mogen dan in Nederland werken.

PvdA-fractievoorzitter Melkert zei gisteren dat het voor inwoners uit de zogenoemde toetredingslanden voor de EU nu al gemakkelijker moet worden om in Nederland te komen werken. Hij wees op de krappe arbeidsmarkt in Nederland.

Melkert zei te hopen dat Nederland, in tegenstelling tot Duitsland en Oostenrijk, een zeer korte overgangsperiode voor toelating van Europese werknemers zal hanteren na de toetreding van de nieuwe lidstaten.