SCHOLEN

De toegenomen vrijheid voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs stuit op verzet bij ouders. Dat blijkt uit een onderzoek onder ouders en leraren van de bureaus Intomart en UMC, in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Meer dan de helft van de ondervraagde ouders vraagt om strengere regels voor school, waarin precies staat wat onderwezen moet worden. Minister Hermans en staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) zijn er juist op gericht scholen meer vrijheid te bieden. Volgens 38 procent van de ouders is klassenverkleining het belangrijkste doel voor meer investeringen.