Raad Cultuur wil imago verbeteren

Om zijn imago te verbeteren wil de Raad voor Cultuur meer gaan praten met de kunstwereld, en de procedures voor subsidie- aanvragen duidelijker maken. De Raad belooft bovendien de procedures voor behandeling van aanvragen `te herijken en zonodig aan te passen'. Dat staat in een evaluatierapport over de Kunstenplanperiode 1996- 2000. Om meer draagvlak in de kunstwereld te krijgen, denkt de Raad ook aan `openbare debatten in het land' om zich `nog beter te informeren over wat er leeft'. Tevens wil de Raad meer mensen en een andere taakverdeling, om de hoge werkdruk te verlagen.