Oud en eenzaam monkelend op een ziekbed in Tanger

Bij binnenkomst in de salon van het RO Theater is het of we een gebedsruimte betreden waar een dode is opgebaard.

Een monotone mannenstem zingt in het Arabisch een bezwerend lied, als was het een gebed. Op twee videoschermen aan weerszijden van de ruimte trekt een Arabische tekst voorbij.

Op een bed met witte lakens ligt een roerloze gestalte in kaftan. Als het gezang is gestopt komt hij langzaam tot leven. Het is een Marokkaanse man, oud, ziek en eenzaam wacht hij op zijn einde. Moedeloos stelt hij echter vast dat ,,de tijd verstrijkt met een traagheid die me razend maakt''. De verveling drukt hem teneer, als hij toch eens naar buiten kon! Maar de dokter en zijn vrouw hebben het hem verboden. Iedereen spant tegen hem samen, hij voelt het, maar zo makkelijk zijn ze niet van hem af!

De man is moeizaam van zijn bed gekomen en tikt nu driftig met zijn stok op de grond. Zijn geestkracht is nog ongeschonden en als de opwinding is gezakt, keren zijn gedachten terug naar gelukkiger tijden toen hij nog jong en 'charmant' was en de vrouwen van hem hielden.

Stille dag in Tanger is een monoloog van Mahjoub Benmoussa, een Marokkaan die al bijna dertig jaar in Nederland woont en merkbaar ervaring heeft met verteltheater. Hij gebruikt voornamelijk zijn stem, de mimiek is ondergeschikt. Luisterend naar hem voelt de toeschouwer beurtelings compassie en vertedering voor de oude man, maar soms ook irritatie door zijn teveel aan zelfmedelijden. Zijn verhaal laat hoe dan ook niet onberoerd.

Het is wel een terugblik waarin van alles onduidelijk blijft, bij gebrek aan pregnante informatie, maar misschien is de vertelling te veel uitgebeend door alle bewerkingen en de vertaling die eraan ten grondslag liggen. Stille dag in Tanger is een vertaling van een Franse toneelbewerking van regisseur Patrizia Filia, die weer gebaseerd is op de novelle Jour de Silence à Tanger van de Marokkaanse schrijver Tahar Ben Jelloun.

De monoloog is een kleine tussendoor-productie van het RO Theater en De LuiaardVrouwe en slechts enkele dagen te zien, maar in alle bescheidenheid en soberheid is het een voorstelling die treft.

Herkenning speelt hierbij een rol: in plaats van in Tanger had de situatie zich ook in Rotterdam kunnen afspelen. De vertoonde videobeelden van de twee steden benadrukken dat.

Voorstelling: Stille dag in Tanger door Stichting de LuiaardVrouwe en RO Theater. Tekst: Tahar Ben Jelloun. Regie: Patrizia Filia. Spel: Mahjoub Benmoussa. Decor en video: Stefano Odoardi. Gezien: 18/5 RO Theater Rotterdam. Aldaar t/m 26/5. Reserveren: (010) 404 7070.

    • Noor Hellmann