Onderzoek BVD naar islamitische basisscholen

De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) verdenkt buitenlandse regeringen en missionaire fondsen ervan via islamitische basisscholen radicale anti-westerse denkbeelden te verspreiden.

Dit schrijft de BVD in haar jaarverslag 2000. De BVD denkt dat islamitische basisscholen ,,een vehikel'' vormen voor politiek-islamitische organisaties, die daarmee ,,het Nederlandse integratiebeleid ondermijnen of doelbewust tegenwerken.'' De BVD noemt geen namen van scholen.

De overheden van Marokko en Turkije proberen via moskeeën, politieke organisaties en inlichtingendiensten grip te houden op allochtone bevolkingsgroepen in Nederland. Politieke tegenstellingen worden daardoor aangewakkerd, wat een negatieve invloed heeft op het integratieproces, aldus de BVD.

Uit onderzoek van deze krant blijkt dat de basisscholen As-Siddieq in Amsterdam, die eerder vanwege haar streng-islamitische karakter in het nieuws kwam, en Tarieq Ibnoe Ziyad in Eindhoven verbonden zijn aan stichtingen die geld ontvangen uit Saoedi-Arabië. De moskee El-Tawheed, waarvan verschillende bestuursleden woonachtig zijn in Saoedi-Arabië, heeft aan de basis gestaan van de oprichting van de islamitische basisschool As-Siddieq in Amsterdam. De directeur van de school, Mahmoud El-Shershaby, is voorzitter van de moskee en een bestuurslid van de school zit in het bestuur van de moskee. De voorzitter van de moskee erkent desgevraagd dat de stichting geld ontvangt uit Saoedi-Arabië.

Ook enkele andere organisaties hebben banden met islamitische landen. In Tilburg zetelt de dochterorganisatie van de Moslim Wereld Liga, waarvan het hoofdkantoor in Mekka (Saoedi-Arabië) zit.

De directeur van de Nederlandse vestiging zegt jaarlijks ,,enkele tienduizenden guldens'' uit Mekka te ontvangen. Op een door de Nederlandse tak georganiseerde conferentie voor imams en leraren, eind vorig jaar, riep de internationale directeur zendingswerk op tot ,,de noodzaak van de bescherming van de jeugd tegen assimilatie en het behoud van de islamitische identiteit''.

MEKKA pagina 3

    • Yasha Lange