NS stuurt enquête naar fout adres

De enquêtes die NS naar het personeel heeft verstuurd over `de kwaliteit van de arbeid', zijn op verkeerde adressen aangekomen. Door een fout bij de drukker zijn alle enquêteformulieren verstuurd naar de huisnummers 1, in de desbetreffende straat. NS zal nu nieuwe, lichtblauwe formulieren naar het personeel sturen. De verkeerd bezorgde, lichtgele papieren tellen in de uitslag niet mee. NS-directeur P. Boumeester biedt in een brief aan het personeel hierover haar excuses aan.