Minder EU-hulp suiker

De Europese Unie maakt een begin met de vermindering van de steun aan de suikerproductie. De EU-ministers van Landbouw hebben hierover gisteren na vele maanden van moeizaam onderhandelen een compromis bereikt. De suikerproductie geldt als de meest beschermde Europese landbouwsector. Ontwikkelingslanden kunnen dan ook nauwelijks suiker naar de EU exporteren, met uitzondering van Europese ex-kolonies, die een voorkeursbehandeling krijgen. De ministers stemden gisteren in met een compromisvoorstel van het Zweedse voorzitterschap en de Europese Commissie om de jaarlijkse subsidie van 300 miljoen euro voor de opslag van suiker af te schaffen. De EU betaalt nu 650 euro per ton suiker, meer dan het dubbele van de wereldmarktprijs. Aan de buitengrens geldt een invoertarief van 310 procent, waardoor de consument veel meer betaalt dan de wereldmarktprijs. De garantieprijs voor suiker blijft nog tot 2006 gehandhaafd. Vooral Frankrijk en Spanje beschermen hun suikerproductie.