`Diamanten probleem bij ABN Amro'

ABN Amro, de grootste financier van de diamantindustrie, beschikt over onvoldoende garanties om betrokkenheid uit te sluiten bij diamanthandel waarmee oorlogen worden betaald.

Dat concludeert het Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZa) op grond van een onderzoek dat vanmorgen is gepresenteerd. Uit het onderzoek zijn ,,geen aanwijzingen naar voren gekomen'' dat ABN Amro rechtstreeks handelaren financiert die voorkomen op verdachte lijsten van de Verenigde Naties. Bovendien heeft ABN Amro al haar cliënten in de diamantindustrie schriftelijk laten weten dat zij zich het recht voorbehoudt de relatie te verbreken als duidelijk mocht worden dat zij zich inlaten met de handel in illegale diamanten. Op handel in diamanten uit Sierra Leone en een deel van Angola rust een VN-embargo.

ABN Amro zegt erg veel te doen om te voorkomen dat zij betrokken is bij handel in deze zogenoemde conflictdiamanten. ,,Wij ondersteunen alle maatregelen om de handel daarin te voorkomen'', aldus een woordvoerder vanmorgen.

Toch signaleert het onderzoek bij ABN Amro ook een passieve houding. De bank vertrouwt op de controle van officiële instanties in de branche. Zij ,,blijkt niet te erkennen dat er overheden zijn die falen in de controles en geeft niet aan hoe de bank daarmee omgaat''. ABN Amro staat achter een resolutie van de brancheorganisatie World Diamond Council (WDC) die oproept tot een certificatiesysteem waarmee de oorsprong van ruwe diamanten kan worden vastgesteld. Het initiatief daarvoor moet volgens ABN Amro liggen bij de overheid, omdat de branche zelf geen sluitende verificatie kan uitvoeren. ,,ABN Amro controleert geen grenzen'', aldus de woordvoerder vanmorgen. ABN Amro erkent dat het opzetten van het systeem langzaam verloopt.

In het rapport erkent Peter Gross van de internationale diamantdivisie van ABN Amro dat ,,het een open vraag blijft'' of grote klanten overzicht hebben van de oorsprong van alle geleverde diamanten. De bank erkent dat in bepaalde situaties conflictdiamanten het officiële verkoopkanaal kunnen insluipen. ,,Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de laatste gaten in het net te dichten'', zegt de woordvoerder. ,,Je kunt je afvragen of dat ooit gaat lukken.''

Gross van ABN Amro kan zich niet indenken dat de grote klanten hun bedrijf in het geding brengen door in conflictdiamanten te handelen. Deze diamanten, afkomstig uit oorlogsgebieden maken naar schatting drie tot vier procent uit van de wereldhandel. ABN Amro zou 30 tot 40 procent van de diamantkredieten verstrekken.