Betuwelijn duurder en later klaar

De Betuwelijn wordt duurder en dreigt later dan 2005 gereed te komen. Dit heeft minister Netelenbos (Verkeer) gisteren tijdens een overleg in de Tweede Kamer gezegd.

De hogere kosten zijn onder meer het gevolg van de strengere eisen voor de bouw van tunnels. Hoe groot het verschil precies zal worden, moet nog worden berekend.

Minister Netelenbos toonde zich teleurgesteld: ,,In dit dossier is al ongelooflijk veel misgegaan.'' Uit onlangs beschikbaar gekomen berekeningen van accountants blijkt volgens de minister dat er ,,spanning bestaat tussen het beschikbare budget en de raming''.

De rijksoverheid betaalt 9,7 miljard gulden voor de Betuwelijn. De minister kondigde een extra financiële analyse aan om na te gaan of deze bijdrage, eventueel na een herschikking waardoor sommige onderdelen van het project goedkoper uitvallen, toch voldoende zou kunnen zijn. De Tweede Kamer wil van haar weten of de 20 procent onzekerheidsmarge die was begroot nu al niet voor een flink deel is gebruikt.

De Kamerleden toonden zich ook kritisch over de exploitatie van de lijn omdat het goederenvervoer per spoor afneemt. Het CDA stelde voor, ook om de druk op andere spoorlijnen te verminderen, ondernemers te verplichten de Betuwelijn te gaan gebruiken.

Het is dan wel nodig om het oude materieel om te bouwen voor het gebruik op de nieuwe lijn, waarvoor de bovenleiding binnenkort zal worden aanbesteed. Daarmee is ongeveer anderhalf miljard gemoeid.

Netelenbos bevestigde dat het gebruik van de Betuwelijn kan worden gehinderd door enkele vervelende knelpunten. Zo sluit de netspanning op de nieuwe lijn niet aan op het Duitse net (15 KV), waardoor duurdere locomotieven nodig zijn.

Volgens de minister lopen de werkzaamheden vertraging op doordat onder meer de provincie Gelderland traag is met het afgeven van vergunningen. ,,Dat kost ons bovendien geld. Het zou allemaal wel wat assertiever kunnen'', aldus de minister.