Advies: alle gevallen van hiv registreren

Er moet een landelijke registratie komen van alle gevallen van besmetting met hiv, het virus dat aids kan veroorzaken. Het zicht op het verloop van de aidsepidimie in Nederland dreigt anders verloren te gaan. Dat zegt de Raad voor Gezondheidsonderzoek in een advies aan de minister van VWS.

Dankzij betere medicijnen leidt een infectie met hiv niet meer automatisch tot aids. Daardoor is de bestaande aidsregistratie volgens de Raad niet meer voldoende om te zien of de ziekte zich al dan niet uitbreidt en of die uitbreiding ook andere bevolkingsgroepen treft dan de huidige risicogroepen. Dat is belangrijk in verband met het geven van voorlichting.

De Raad pleit voor een registratiesysteem waarbij de gegevens van de betrokkenen worden gecodeerd. Volledig anonimiteit acht de Raad niet wenselijk, wegens het gevaar op dubbeltellingen en omdat controle van de registratie dan niet mogelijk zou zijn.

Alle gegevens zouden ondergebracht moeten worden bij een onafhankelijke landelijke `surveillance unit'.

,,Aids blijft een gevaarlijke ziekte. Er is een afweging gemaakt tussen een zo dekkend mogelijk systeem en de privacy van de patiënten'', aldus de voorzitter van de Raad, prof. J. Mackenbach.

Iedereen die geen bezwaar aantekent, zou worden geregistreerd.