Waldheim moet af van `watchlist'

De Oostenrijkse minister van Buitenlanse Zaken, Benita Ferrero-Waldner, op bezoek in de VS, wil dat Kurt Waldheim wordt geschrapt van zogeheten watchlist. Volgens een recent vrijgegeven rapport van de CIA zijn er geen bewijzen van Waldheims betrokkenheid bij jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. De oud-secretaris-generaal van de VN en oud-president van Oostenrijk werd in 1987 op de Amerikaanse lijst geplaatst omdat hij als officier in de Wehrmacht mogelijk betrokken was bij de deportatie van joden in de Balkan. De inmiddels 82-jarige Waldheim heeft dat altijd ontkend.