Veel kleine gemeenten laat met euro

Ongeveer 50 vooral kleinere gemeenten (zo'n 9 procent) hebben een forse achterstand in de voorbereidingen voor de invoering van de euro. Dit meldt minister Zalm (Financiën) in de negende voortgangsrapportage.

Volgens de rapportage over de invoering van de euro per 1 januari 2002 – `Euro en overheid' – is tweevijfde van de gemeenten is al helemaal klaar voor de komst van de nieuwe munt. De rest heeft ,,een overzienbare achterstand''. Afgesproken was dat gemeenten op 1 april jongstleden klaar zouden zijn voor de invoering van de euro.

Omdat niet alle gemeenten de vragenlijst hebben ingestuurd (320 gemeenten hebben meegedaan met het onderzoek) is het beeld niet compleet. Zalm verwacht dat bij de 184 gemeenten die niet hebben meegewerkt er ,,relatief veel achterblijvers zijn''.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt de achterstand bij de kleinere gemeenten absoluut niet zorgwekkend. ,,De inhaalslag die begin dit jaar is ingezet zal nog doorlopen, ook de kleine gemeenten gaan het redden. Na het millennium-probleem in 2000 en de invoering van het belastingstelsel in 2001 trekken de meesten dit jaar pas bij voor de euro. En de kleinere gemeenten hebben veel minder werk aan de euro-omzetting dan de grotere'', aldus een woordvoerder van de VNG. Extra voorlichting aan de achterblijvers is dan ook niet nodig, vindt de VNG.

Zalm heeft vooral zorgen over de achterlopende gemeenten en sociale diensten, bij de huursubsidie, bij het testen van de conversie en bij de volledigheid en de kwaliteit van de eurovoorbereidingen. Uit de rapportage blijkt wel dat gemeenten de laatste maanden veel vooruitgang hebben geboekt. Ruim 40 procent ligt op schema en bijna de helft van de gemeenten heeft een ,,overzienbare'' achterstand. Voor ongeveer 9 procent, vooral kleinere gemeenten, is de achterstand ,,zorgwekkend''

Bij de sociale diensten is de groep 'achterblijvers' een stuk groter: 38 procent. Over de situatie bij provincies en waterschappen is Zalm ontevreden. Het beeld van de voorbereidingen is bij provincies voor de eerste keer slechter dan bij gemeenten. Waterschappen moeten ook nog flink aan het werk.

Voor sommige gemeenten gelden wel `verzachtende omstandigheden' erkent Zalm. Zo stuurde de gemeente Houten een ambitieus plan van aanpak in, maar werd het kort daarop getroffen door een bestuurlijke impasse. Ook in internationaal perspectief doet Nederland het lang niet slecht.