`Tompoezen zijn ankerproduct Hema'

Zijn personeel beticht hem van intimidatie. Directievoorzitter Dirk Goeminne van Hema vindt dat not done.

Dirk Goeminne (46) is sinds een jaar directievoorzitter van Hema en voert de onderhandelingen met de vakbonden.

Hema staat bekend als een aantrekkelijke werkgever met een sociaal gezicht. U zet die reputatie op het spel terwijl er slechts een half procentpunt zit tussen uw bod en de eis van de bonden.

,,Elk half procentpunt loonsverhoging heeft een omzeteffect van 0,38 procent. Hema heeft een omzetgroei van 1,7 procent - België en de franchisevestigingen niet meegerekend. Een half procentpunt meer loonkosten betekent dat de omzet met eenvijfde moet stijgen, dat legt een onverantwoorde druk. Bovendien betaalt Hema 15 tot 20 procent meer dan concurrenten Blokker, Etos of het Kruidvat. Als we 5 tot 10 procent meer betalen, zijn we nog een aantrekkelijke werkgever.''

U heeft aan alle medewerkers een brief gestuurd waarin u oproept niet mee te staken, omdat hierdoor de continuïteit en werkgelegenheid in het gedrang zouden komen. Dat zou je emotionele chantage kunnen noemen.

,,Nee, het is de plicht van de leiding om de werknemers te informeren. Ons rendement loopt gevaar als we de beoogde omzetgroei niet kunnen realiseren. De gemiddelde prijs van een Hema-product is 6 gulden. Door de lage prijzen kan Hema niet meegaan in een loonprijsspiraal. We hebben al moeite om de BTW-verhoging door te voeren, laat staan de inflatie. Natuurlijk kunnen de bonden mij op de knieën krijgen, maar dan moeten we mensen laten afvloeien. Als deze looncirkel zich doorzet, maak ik me ernstig zorgen over de nabije toekomst.''

De bonden en de medewerkers verwijten u intimidatie, omdat u de leiding werknemers thuis laat opbellen.

,,Het is not done om ons van intimidatie te betichten! In het distributiecentrum heeft een vakbondsbestuurder de ruiten ingegooid van een vrachtwagen die wilde uitrijden. Dát is intimidatie!''

De actiebereidheid in de bakkerijen en het distributiecentrum is groter dan in de filialen. De bonden overwegen de CAO te splitsen. Is dat voor u een optie?

,,Nee, het is niet in het belang van de medewerkers dat de bakkers een betere positie hebben dan het winkelpersoneel. Maar de bakkers hebben veel te verduren gehad doordat het aantal bakkerijen fors is teruggebracht. Zij staken niet om die halve procent loonsverhoging maar uit frustratie. Dat begrijp ik. Het gerucht dat we overwegen de productie van gebak uit te besteden, klopt niet. We hebben 90 miljoen gulden geïnvesteerd in de reorganisatie van de bakkerijen, en verkopen 12 miljoen tompoezen per jaar. Tompoezen zijn voor Hema een ankerproduct.''

Wanneer kunnen de bonden een telefoontje van u verwachten om het overleg te hervatten?

,,De kaderleden hebben de bonden weerhouden om verder te onderhandelen. De staking kost ons weinig, omdat we geen loon uitbetalen, dus we kunnen het nog even uitzingen. Ik bel niet. Ik wacht op een telefoontje van de bonden.''

    • Mariël Croon