Talent in de Bijlmer 1

Naar aanleiding van het artikel `In de Bijlmer moet jong talent vechten' (NRC Handelsblad, 3 mei), het volgende: de [NES]theaters hebben de afgelopen jaren een poging ondernomen om als kunstinstelling uit het centrum toenadering te zoeken tot de bewoners van Bijlmermeer, omdat we ons niet wilden neerleggen bij de segregatie. Omdat we wilden uitvinden hoe we een echte `openbare' instelling zouden kunnen worden. En omdat we onszelf wilden testen op vooroordelen en onbewuste codes, die de uitsluiting bevorderen.

We zijn dat traject ingegaan met witte kunstenaars, omdat we hoopten ook op die manier een brug te kunnen slaan en omdat we geloven in de kracht van kunst bij het totstandbrengen van communicatie. Daarmee nemen we risico's en maken we fouten. Het grootste risico blijkt echter niet te liggen in onze manier van werken maar bij de media, die met hun berichtgeving het vertrouwen dat we willen opbouwen in één klap teniet doen.

    • Nan van Houte
    • Artistiek Dir. [Nes]Theaters