Rotterdam ruziet over grondbeleid

Het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) en de Rotterdamse Rekenkamer zijn het hartgrondig oneens over de mate waarin het OBR openbare verantwoording moet afleggen over het grondbeleid. Dat blijkt uit een rapport van de Rekenkamer en de daarin opgenomen reactie op de bevindingen door het OBR. De Rekenkamer uit forse kritiek op het OBR. De gemeentelijke dienst raamt de opbrengsten van projecten structureel veel te laag in, aldus de Rekenkamer. Bij een reële raming van acht onderzochte projecten zou de verwachte winst 110 miljoen gulden hoger uitvallen.