Resultaat bank ING onder druk

De wereldwijde dalingen van de aandelenkoersen en de stokkende economische groei hebben de winst op de bancaire activiteiten van bank en verzekeraar ING onder druk gezet.

De bankentak van het financiële concern zag over het eerste kwartaal van 2001 de operationele winst afnemen met 9,5 procent tot 450 miljoen euro (991,7 miljoen gulden). In totaal realiseerde ING een winststijging van 10,6 procent tot 1,13 miljard euro).

Dat is vanmorgen bekendgemaakt. Het concern houdt vast aan zijn verwachting dat de operationele winst per aandeel in 2001 ten minste met 12 procent zal toenemen. De totale baten daalden met 17,1 procent naar 11,4 miljard euro.

De daling van de bancaire resultaten werd onder meer veroorzaakt door een teruggang van de provisies bij het effectenbedrijf (minus 46 procent). Ook de nieuwe activiteit ING Direct was verliesgevend. De Nederlandse banken (ING en Postbank) boekten wel een winststijging. Bij de bankendivisie werd niettemin voor het eerst sinds lange tijd een daling van ruim 2 procent van de bedrijfslasten gerealiseerd. Lagere bonussen en 'stringentere' kostenbeheersing maakten het verschil.

ING profiteerde in het eerste kwartaal vooral van de verzekeringsactiviteiten. In dit segment nam de de winst toe met 29,5 procent tot 681 miljoen euro. Een belangrijke bijdrage aan deze groei was afkomstig van Amerikaanse aanwinsten ReliaStar, Aetna International en Aetna Financial Services. Deze bedrijven droegen in het eerste kwartaal 63 miljoen euro bij (gecorrigeerd voor financieringslasten). Dat is wat minder dan ING zelf had gehoopt. Het concern wijst naar de aandelenmarkten: als de koersen lager zijn, verdienen de nieuwe dochters minder aan provisie-inkomsten.

In Nederland, waar ING Nationale Nederlanden bezit, ging het premie-inkomen van de levensverzekeringen met 2,4 procent omlaag. Dat komt volgens de onderneming vooral door de successen in het eerste kwartaal van vorig jaar.

ING gebruikt in landen waar het nauwelijks een eigen kantorennet heeft, vooral internet om nieuwe klanten te lokken. ING Direct, zoals deze dienst heet in onder meer Frankrijk en Spanje, telt inmiddels meer dan een miljoen klanten. De nieuwe activiteit is alleen in Canada winstgevend. ING Direct biedt spaarproducten aan tegen gunstige rentetarieven.

ING Direct pagina 19