Rebellenleger Zuid-Servië heft zich op

De stijd van de Albanezen in Zuid-Servië is voorbij. Het `Bevrijdingsleger' UÇPMB heeft gisteren ingestemd met zijn ontmanteling. Even zuidelijker, in Noord-Macedonië, wordt de strijd daarentegen heviger.

De drie belangrijkste leiders van het UÇPMB (`Leger voor de Bevrijding van Preševo, Medvedja en Bujanovac') ondertekenden gisteren een akkoord met de NAVO, waarin staat dat het rebellenleger ,,met behulp van de internationale gemeenschap wordt gedemilitariseerd, gedemobiliseerd en ontmanteld''. Dat gebeurt in fasen, waarvan de laatste op 31 mei moet zijn afgesloten.

De hoogste chef van het UÇPMB, Shefket Musliu, zei gisteren dat de Albanezen van de regio ,,gedwongen waren de wapens op te nemen wegens de slechte behandeling van Albanezen door de vroegere Joegoslavische autoriteiten''. Hij deed een beroep op de huidige autoriteiten in Belgrado om de Albanezen ,,met waardigheid en respect'' te behandelen.

De Servische vice-premier Nebojša Covic reageerde opgetogen op het akkoord: ,,Dit is een grote dag.'' De belangrijkste prestatie, zei hij, is dat bloedvergieten en verwoesting is voorkomen bij het bereiken van vrede.

Het UÇPMB opereerde in de strijd tegen de Joegoslavische en Servische troepen vanuit de in 1999 door de NAVO ingestelde gedemilitariseerde zone langs de grens tussen Kosovo en Servië. Donderdag wordt de laatste nog bestaande sector van deze zone overgedragen: dan heeft Belgrado weer de controle over het grensgebied. Met het oog daarop heeft het UÇPMB de strijd gestaakt.

Eén UÇPMB-commandant, Muhamet Xhemaili die zich tot dusverre weigerde neer te leggen bij het voornemen om de strijd te staken, heeft zijn verzet opgegeven. Hij verliet gisteren in de loop van de dag het dorp dat hij bezet hield met veertig tot vijftig andere rebellen, maar werd 's avonds door Joegoslavische militairen gepakt toen hij naar Kosovo wilde ontkomen.

Enkele kilometers ten zuiden van Preševo, in het noorden van Macedonië, heeft het Macedonische leger gisteren de strijd tegen de Albanese rebellen van het `Nationale Bevrijdingsleger' UÇK geïntensiveerd. Naar eigen zeggen boekte het Macedonische leger daarbij terreinwinst. Een belangrijke stelling van de Albanese rebellen en een munitiedepot zouden zijn ,,vernietigd''. Of daarbij slachtoffers zijn gevallen werd in Skopje niet meegedeeld. De aanvallen werden uitgevoerd met gevechtshelikopters, hetgeen suggereert dat de Macedoniërs de eerder betrachte terughoudendheid laten varen.