PvdA wil bouw open ruimte gaan belasten

De PvdA wil een heffing instellen op het bebouwen van de open ruimte van 25 gulden per vierkante meter. Met de opbrengst wil de partij voorkomen dat het landelijk gebied wordt volgebouwd.

Ook moet zo worden voorkomen dat oude binnensteden verloederen. Het Tweede-Kamerlid Staf Depla (PvdA) zegt de opbrengsten van de rijksbelasting te willen gebruiken voor het financieren van groenprojecten en voor het opknappen van oude binnensteden. ,,We moeten voorkomen dat de binnensteden uiteindelijk alleen bestemd zijn voor de kansarmen''.

Depla verwacht dat de heffing in tijden van grote winsten door de hoge huizenprijzen niet veel effect zal hebben op het voorkomen van verstedelijking op het platteland. ,,Dan is de heffing vooral nuttig door wat je met de opbrengst kunt doen.'' Als de huizenmarkt daarentegen inzakt en de pijn van de heffing meer zal worden gevoeld, stelt Depla, zal de heffing wel degelijk een ,,sturende werking'' krijgen.

De nieuwe rijksbelasting moet volgens de PvdA ingesteld worden naar Vlaams model. In Vlaanderen is sinds 1 mei 2000 een planbatenheffing van kracht. Eigenaren van grond waarvan de waarde stijgt door een bestemmingswijziging moeten belasting betalen over een deel van de waardestijging. De heffing bedraagt ongeveer twintig procent van de meerwaarde. Van de opbrengsten gaat tien procent naar een landelijk grondfonds, tien procent naar provincies en tachtig procent naar gemeenten.

Milieuorganisaties vragen al enige jaren om een heffing op het bebouwen van de groene ruimte. In de Nota Grondbeleid, die eind vorig jaar werd gepresenteerd, schreef het kabinet het nog te vroeg te vinden voor een open-ruimteheffing. Wel werd een onderzoek naar de mogelijkheden aangekondigd. Dat onderzoek gaat binnenkort van start, zo heeft minister Pronk (VROM) twee weken geleden in antwoord op Kamervragen laten weten.

    • Arjen Schreuder