Persstemmen

Trouw

[...]Door Máxima koningin te noemen, wat het CDA wil, volgen we de lijn van alle koninklijke huizen, namelijk dat de vrouw wel de titel van de man volgt, maar omgekeerd niet.

Waarom dat zo is weet niemand. Maar vermoedelijk komt het omdat men er bij de combinatie `koning en koningin' klakkeloos vanuit ging, dat de man het dan ook wel voor het zeggen heeft. Daarom leverde de titel koningin voor Emma en Sophie geen problemen op en moesten Hendrik, Bernhard en Claus als prins door het leven.

Welnu, als er al iets zou moeten veranderen dan valt er nog het meest voor te zeggen dit merkwaardige sekseonderscheid te laten vervallen en de echtgeno(o)t(e) van het staatshoofd dezelfde titel te geven. Dus koning Claus en straks koning Willem-Alexander en koningin Máxima. En voor het overige heeft Shakespeare gelijk: de naam doet er niet toe.