Netelenbos: 1 juni beslissing over kilometerheffing

Het kabinet neemt op 1 juni aanstaande een positief besluit over invoering van de kilometerheffing. Dat verwacht minister Netelenbos (Verkeer), zo bleek vanmorgen op een congres over het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) in de Rotterdamse Doelen. Het verkeersplan is vorig najaar gepubliceerd en na een inspraakronde afgelopen vrijdag in het kabinet vastgesteld.

Het kabinet blijkt positief over het systeem van de kilometerheffing, zoals op verzoek van Verkeer en Waterstaat is onderzocht door internetondernemer Roel Pieper. Bij de heffing moet worden betaald voor gebruik van de weg. Sommige gedeelten zijn duurder dan andere en bovendien verschilt de prijs al naar gelang het tijdstip.

In de definitieve versie van het NVVP staat dat het kabinet `het benodigde wettelijk kader' gaat creëren voor de kilometerheffing. Tegelijk met deze variabele heffing voor het gebruik van de weg wil het kabinet de motorrijtuigenbelasting en de belasting op motorvoertuigen verlagen.

Volgens minister Netelenbos zijn er geen politieke problemen over de heffing. ,,Na zoveel jaren studie van de tolpoorten maken sommige partijen nu een rouwproces door. Maar wij zijn zeer gemotiveerd voor een snelle invoering van de heffing'', aldus Netelenbos.

De bedoeling is in 2003 proeven met zowel vrachtwagens als personenauto's te nemen. De proef met personenauto's in de Randstad zal vooral technisch zijn en bescheiden van omvang. Het kabinet spreekt in het NVVP de verwachting uit dat de heffing in 2006 landelijk kan worden ingevoerd.

Eerder kwamen uit diverse fracties in de Tweede Kamer reacties die er op duidden dat ook aan de invoering van een kilometerheffing bezwaren kleven. De Tweede Kamer behandelt een voorstel tot invoering naar verwachting in het najaar.

VERKEERSPLAN: pagina 2