Máxima koningin? 1

In NRC Handelsblad van 19 mei betoogt Harry van Wijnen dat Máxima (na de troonsbestijging door-Willem Alexander) de titel `prinses' zou moeten worden verleend in plaats van `koningin'.

Hij beroept zich hierbij op de tijdens de twintigste eeuw opgebouwde traditie om de echtgenoot van de regerende koningin een lagere rang toe te kennen, en stelt deze traditie tegenover (en prefereert haar boven) die van de negentiende eeuw om de vrouw van de koning `koningin' te noemen.

Deze tegenstelling is echter een schijnbare en valt te herleiden tot een veel langere traditie (welke m.i al vanaf de graven van Holland dateert), namelijk dat mannen bij de troonsopvolging voorrang hebben boven vrouwen.

In verband hiermee wordt de functie van het staatshoofd in de Grondwet `koning' genoemd, ongeacht of hij mannelijk of vrouwelijk is. En aangezien er maar één koning kan zijn moet de echtgenoot van een vrouwelijk staatshoofd noodzakelijkerwijs een andere titel hebben.

In het geval van Willem-Alexander is er derhalve geen reden zijn echtgenote de titel van koningin te onthouden.

Van Wijnens opvatting heeft dus niets met een twintigste eeuwse traditie te maken, maar meer, naar ik vrees, met een (typisch Nederlandse) kruideniersmentaliteit.

    • K. Roegholt