Lernout & Hauspie: Newco

Het in surseance verkerende Vlaamse spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie (L&H) heeft de banken gevraagd hun vorderingen om te zetten in aandelen, waardoor de bedrijfsactiviteiten in een nieuwe vennootschap (`Newco') kunnen worden voortgezet.

De advocaten van L&H hebben hiervoor gisteren een herstelplan ingediend bij de rechtbank van Ieper, die L&H begin dit jaar uitstel van betaling verleende.

Op 5 juni moeten de schuldeisers hun oordeel over het herstelplan geven. Een bankconsortium, waaronder Fortis, KBC, Artesia Bank en Deutsche Bank, is met 430 miljoen dollar (1,075 miljard gulden) aan ongedekte leningen (tweederde van de totale schuld) de grootste schuldeiser. De banken hebben nog niet officieel gereageerd, maar de onlangs aangetreden L&H-topman Philippe Bodson heeft al wel met hen overlegd. In het vandaag gepubliceerde herstelplan wordt een gunstig beeld van de markt voor computertoepassingen van spraaktechnologie geschetst, die een ,,explosieve groei'' te zien zal geven. ,,De vennootschap heeft veruit de breedste technologieportfolio van alle technologiebedrijven die actief zijn in het ontwikkelen van taal- en spraaktechnologieën'', zo staat in het plan. De ondernemingsraad van L&H riep banken en kapitaalverschaffers gisteren op het herstelplan en de oprichting van `Newco' te steunen. Als tweede scenario wordt in het herstelplan ook de verkoop van de bedrijfsonderdelen van L&H genoemd.

Intussen heeft een groep beleggers gisteren het accountantskantoor KPMG gedagvaard en schadevergoeding geëist, omdat het kantoor de boekhouding van L&H niet correct heeft gecontroleerd. De voormalige top van L&H, onder wie de oprichters Jo Lernout en Pol Hauspie, zit nog steeds in de cel op verdenking van valsheid in geschrifte en koersmanipulatie. L&H, dat als eerste Belgisch bedrijf aan de Nasdaq werd genoteerd, raakte in grote problemen toen bleek dat de bedrijfsresultaten op grote schaal waren gemanipuleerd.

    • Hans Buddingh'