Imams

Kan iemand als imam Sheikh Khalil el-Moumni invulling geven aan deze functie? Ik betwijfel dat ten zeerste. Zo moesten zijn uitspraken tijdens de Nova-uitzending worden ondertiteld omdat hij kennelijk de Nederlands taal niet spreekt. Dan vraag ik me af waarover en met welk gezag hij iedere vrijdag zijn toespraak houdt. Hij kan immers de wekelijkse gebeurtenissen binnen de Nederlandse samenleving niet uit eerste hand volgen. Met een verdieping in de Nederlandse taal en cultuur had Imam sheikh Khalil el-Moumni zichzelf overigens een hoop ellende kunnen besparen. Vanuit zijn functie als moreel leider had hij van de kracht van artikel 1 van de Nederlandse Grondwet op de hoogte moeten zijn. Van deze wet maken tenslotte vele van zijn volgelingen succesvol gebruik wanneer ze zich gediscrimineerd voelen op grond van afkomst of geloof. Ook was hij dan ongetwijfeld op de zaak Van Dijk gestuit, het RPF-Tweede Kamerlid dat behoorlijk op de neus is getikt in een vergelijkbare situatie.

Nederland is een seculiere staat en de regels en wetten van de rechtstaat staan voorop. Ook wanneer daarin elementen zijn die in de koran expliciet worden verboden of waarover onduidelijkheid bestaat, zoals homoseksualiteit, abortus, euthanasie en de positie van de vrouw. Een moslim hoeft zich niet te houden aan de voorschriften van de koran of aan het advies van de imam, maar wel aan de wetten van de Nederlandse samenleving. Hierin kan een imam een standpunt innemen en bijvoorbeeld in het geval van homoseksualiteit wijzen op de teksten in de koran daarover.

Het is vreemd dat vanuit de moslimgemeenschap zo weinig mensen imam el-Moumni publiekelijk aanspreken op zijn uitspraken. De uitspraken van de imam zijn niet alleen discriminerend en beledigend maar missen ook een morele grond.

De actualiteit bewijst helaas dat in vele landen de moslimcultuur een achterstand heeft als het gaat om verlichtingsdenken, verdraagzaamheid en kennis over andere culturen. Een inhaalslag op deze punten zal nooit lukken met imams als el-Moumni en de andere imams die zich inmiddels achter zijn woorden schaarden. Maar het zal ook niet lukken als vooruitstrevende moslims achterover blijven zitten. Een eensgezinde reformatie is wat de Islam nodig heeft. En die kan nergens anders beginnen dan in een land waar de deelnemers niet bang hoeven te zijn voor vervolging en onderdrukking. In een rechtstaat dus waar oproepen tot haat en discriminatie met de wet in de hand worden aangepakt.

    • Ayaan Hirsi Ali